การสมัครงานเพื่อให้ได้งานที่ใช่และตรงใจเรานั้น บางทีก็อาจไม่ได้มาง่ายๆเสมอไป คู่แข่งที่มากมายและการแข่งขันที่สูงขึ้นในทุกวันนี้ ก็เป็นอีกส่วนที่ทำให้การ สมัครงาน และหางานในแต่ละครั้งยากขึ้นไปด้วย แต่หากเรารู้เทคนิคหรือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ ใส่ใจในรายละเอียดที่ไม่ควรมองข้ามแล้วละก็ การสมัครงานเพื่อให้ได้งานที่ต้องการก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป วันนี้จะขอนำเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้ได้งานที่ใช่ตรงใจคุณมาฝากกันค่ะ

สมัครงาน
  • ก่อนการสมัครงานต้องอัพเดท Resume ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ในส่วนของ Resume เรียกว่าเป็นหัวใจหลักของการสมัครงานเลย เพราะเป็นสิ่งแรกที่ HR ให้ความสำคัญในการพิจารณา และทำความรู้จักเรา ซึ่งถ้าหาก Resume มีความน่าสนใจ ก็จะมีโอกาสถูกเลือกเพิจารณาให้มาสัมภาษณ์เป็นขั้นตอนต่อไป จึงจำเป็นมากที่ต้องมีการเขียน หรืออัพเดท Resume ให้มีความทันสมัย ไม่ควรใช้แบบฟอร์มแบบเดิมๆ ซึ่งปัจจุบันมีเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นที่ช่วยออกแบบ Resume มากมาย เราจึงสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายเลยมากขึ้น นอกจากนี้สิ่งสำคัญของ Resume คือ การเขียนให้มีความน่าสนใจ และเขียนอย่างไรให้โดนใจ HR ที่สุด ซึ่งปัจจุบันพบว่า Resume ที่ HR อยากทราบไม่ใช่แค่เพียงแค่ข้อมูลหรือประวัติส่วนตัวเท่านั้น โดยเฉพาะนักศึกษาจบใหม่ HR ยังต้องการทราบว่า การเรียนในรั้วมหาลัยที่ผ่านมานั้นคุณได้อะไรจากการเรียนบ้าง คุณมีข้อดีหรือเหนือกว่าคนอื่นๆอย่างไร ผ่านการฝึกงานอะไรมาบ้าง ได้ประโยชน์จากการฝึกงานอย่างไร มีความชอบ สนใจอะไรเป็นพิเศษ หรือมีการหาความรู้เพิ่มเติมด้านไหนบ้าง

  • ปรับเปลี่ยนมุมมองทางความคิดและทัศนคติ

หลายๆบริษัทต่างให้ความสำคัญกับวิธีคิดและทัศนคติที่ดี ซึ่งแตกต่างจากความรู้ที่สามารถหาเพิ่มเติมหรือสอนกันได้ แต่สำหรับวิธีคิดและทัศนคตินั้นเรียกว่าเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลที่อาจสอนกันได้ยาก ซึ่งในการทำงานจำเป็นที่ต้องทำงานร่วมกับผู้คนที่หลากหลาย หากมีทัศนคติและวิธีคิดที่ดีก็จะสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี บางครั้งความรู้และความเก่งอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการทำงาน องค์กรยังต้องการคนที่มีมุมมองความคิด ทัศนคติ นิสัย รวมถึงมีจริยธรรมที่ดีด้วย จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ

  • เพิ่มมูลค่าให้ตัวเอง เพื่อโอกาสการได้งานที่มากยิ่งขึ้น

การเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองด้วยทักษะด้านอื่นๆที่จำเป็นนอกจากความรู้ความสามารถที่เรามีแล้ว ก็เป็นอีกส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้มีโอกาสได้งานที่ต้องการมากขึ้น เช่น เพิ่มทักษะด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาทางการและจำเป็นมากในการทำงาน โดยเฉพาะการใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกันทั้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กร และถ้ายิ่งมีทักษะทางด้านภาษาที่สาม เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ด้วยแล้วก็ยิ่งเพิ่มโอกาสในการหางานได้มากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มทักษะด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านไอที โปรแกรม Microsoft โปรแกรมเฉพาะทางต่างๆ เช่น AI Photoshop เป็นต้น ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเราเอง สามารถช่วยให้เรามีความโดดเด่นมากกว่าคนอื่นได้

การสมัครงานนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิด สิ่งสำคัญคือเราควรปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันยุคสมัยปัจจุบัน เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีคู่แข่งที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเราเองก็ควรพัฒนาตัวเองอยู่เสมอและก้าวให้ทันโลกด้วยเช่นกัน เพื่อสามารถช่วยให้ได้งานที่ใช่และตรงต่อความต่อการของเราได้ https://www.reeracoen.co.th/th/