งาน sale เป็นงานขายซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสายงานที่สำคัญอย่างยิ่งกับบริษัททุกแห่ง หากไม่มีงานตำแหน่งนี้ ก็จะไม่สามารถเติบโตทางด้านธุรกิจได้ หรือก็คือเป็นงานที่ขาดไม่ได้เลยในทุก ๆ องค์กร สำหรับคนที่หางาน sale จะต้องรู้ก่อนว่ามีงานสายใดบ้างและแต่ละงานมีหน้าที่อย่างไร ซึ่งงาน sale จะแบ่งออกได้หลายประเภท ในบทความจะมากล่าวถึงอันดับงาน sale ที่เป็นที่ต้องการของตลาดว่ามีงานใดบ้าง 

อันดับงาน sale ที่ผู้ หางาน sale ต้องรู้ 

งานเกี่ยวกับการขายหรือก็คือ sale นั้นจะเป็นงานด้านการบริการที่มีความสำคัญอย่างมากต่อทุกองค์กรและทุกบริษัท คนที่ต้องการหางาน sale ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่รักอิสระในการทำงาน เนื่องจากงานสายสนี้จะรับผิดชอบแค่ในงานของตนเองเพื่อให้ได้ยอดขาดตามเป้าที่ถูกกำหนด หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นงานที่ต้องแข่งขันกับตนเองนั่นเอง โดยวางเป้าหมายเองในแต่ละเดือนว่าจะต้องขายได้เท่าไหร่ นอกจากนี้ยังเป็นงานที่เปิดกว้าง รับผู้จบการศึกษาทุกระดับโดยไม่กำหนดว่าต้องจบระดับใด แค่มีใจรักการขาย อันดับงาน sale ที่เป็นที่ต้องการในตลาดนั้น สามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

  • Sales Manager เป็นงานที่เปิดรับพนักงานเป็นจำนวนมากสุดอันดับ 1 เนื่องจากทางเป็นงานสำคัญที่บริษัทไม่สามารถขาดได้ โดยจะเกี่ยวกับการวางแผนงานขายให้ทีม หรือเรียกตำแหน่งนี้ว่าผู้จัดการฝ่ายขาย 
  • Sales Executive หรือเรียกอีกอย่างว่า เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย โดยจะมีหน้าที่ในการออกไปพบกับลูกค้าแล้วทำการเสนอขายในตัวสินค้าอันเป็นแบรนด์ของบริษัท งานตำแหน่งนี้ทางบริษัทบางแห่งอาจจะต้องการพนักงานที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการขาย 
  • Sales Engineer เป็นงานวิศวกรฝ่ายขาย คนที่ทำงานตำแหน่งนี้ต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกร เนื่องจากสิ่งผลิตภัณฑ์ที่ขายนั้นเป็นอุปกรณ์ด้านวิศวกรรม จึงทำให้ต้องมีการให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับวิธีใช้งานในอุปกรณ์ที่ขาย 
  • Sales Representative เป็นตัวแทนขายของทางบริษัทซึ่งจะทำหน้าที่ในการเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า บางบริษัทจะให้ Sales Representative อยู่ในระดับ Junior สำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ 
  • Sales & Marketing เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับการบริหารการตลาดและงานขาย โดยจะต้องรับผิดชอบส่วนที่เป็นงานขายทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน ดูการตลาด ประชาสัมพันธ์ ติดต่อลูกค้า 

จากบทความจะทำให้รู้ว่า ใครก็ตามที่ต้องการหางาน sale จะต้องมีความรู้เบื้องต้นเสียก่อนว่าเป็นงานเกี่ยวกับอะไร เมื่อเข้าทำงานขาย มีหน้าที่ใดบ้างที่ต้องทำ คุณสามารถเลือกได้อย่างอิสระ เพื่อให้ตรงกับความสามารถของตนเองที่มี งานขายเป็นอีกหนึ่งงานอิสระที่มีหลายคนนิยมสมัคร