เด็กเล็กหรือเด็กวัยแรกเกิดเป็นช่วงที่เด็กมีการเรียนรู้และพัฒนาการที่ค่อนข้างชัดเจน สามารถสังเกตความแตกต่างได้ง่าย เด็กวัยนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทักษะต่าง ๆในการใช้ชีวิตเพื่อเป็นรากฐานที่ดีให้กับเด็กเมื่อเติบโตขึ้น เด็กเล็กเป็นวัยที่ยังไม่ต้องออกจากบ้านจึงต้องการการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวมากเป็นพิเศษเพราะตัวเด็กเองยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีนัก และยังเป็นช่วงวัยที่ตัวเด็กและครอบครัวสามารถสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ง่ายที่สุด

          การดูแลเด็กเล็กโดยปกติแล้วครอบครัวจะต้องคอยพูดคุยและเอาใจใส่เด็กอยู่ เช่นการหากิจกรรมต่าง ๆทำร่วมกับเด็กหรือการซื้อของเล่นเด็กเล็กมาช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ก็สามารถทำได้เช่นกัน ครอบครัวจึงควรซื้อของเล่นที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก ของเล่นเด็กเล็กจะมีการแบ่งตามพัฒนาการของเด็กในช่วงวัยนั้นค่อนข้างชัดเจน ได้แก่

  • เด็กแรกเกิด – 6 เดือน เด็กในวัยนี้ไม่สามารถทำอะไรได้มากนัก และกล้ามเนื้อเองก็ยังไม่แข็งแรงพอที่จะหยิบจับสิ่งของนานๆ หรือสิ่งของที่มีน้ำหนักมากได้ ของเล่นเด็กที่เหมาะกับวัยจึงเป็นของเล่นที่มีน้ำหนักเบา สีสันสวยงาม หรือของเล่นที่มีเสียง เช่น โมบายผ้ามีเสียง ยางกัดเขย่ามีเสียง ของเล่นเขย่ามือที่มีไฟและมีเสียงดนตรี เป็นต้น
  • 7 – 11 เดือน เด็กในวัยนี้สามารถเล่นของเล่นได้มากขึ้น เป็นวัยที่เริ่มฝึกนั่งให้ตรงหรือเริ่มหัดเดิน ครอบครัวจึงสามารถซื้อของเล่นเด็กที่ช่วยในการส่งเสริมทักษะเหล่านี้ได้ เช่น รถเด็กหัดเดิน ลูกบอลมีเสียง บอลเขย่ามือ ออร์แกนสำหรับเด็กรูปต่างๆ เป็นต้น
  • 1 – 2 ปี เด็กในวัยนี้สามารถทำอะไรด้วยตนเองได้ดีมากขึ้น สามารถเดินหรือปีนป่ายได้ดีขึ้น ของเล่นเด็กในวัยนี้จึงควรส่งเสริมทักษะด้านร่างกายและความคิดสร้างสรรค์ เช่น โต๊ะกิจกรรม สัตว์ยางนั่ง ห่านเต้นรำ รถเข็นลาน พวงมาลัยขับรถ ชุดแป้งโด ตัวต่อ หรือบล็อกไม้ เป็นต้น
  • 3 ปีขึ้นไป เด็กในวัยนี้สามารถทำอะไรด้วยตนเองได้หลายอย่าง เช่นการใส่เสื้อผ้า การกินข้าวด้วยตนเอง และเป็นวัยที่กำลังจะเข้าสู่การเข้าสังคมกับคนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัว เด็กสามารถแยกแยะสิ่งต่างๆได้มากขึ้น สามารถเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ เช่น สี ขนาด น้ำหนักของสิ่งต่างๆได้ ของเล่นเด็กที่สามารถเล่นเพื่อพัฒนาทักษะจึงมีหลากหลายมากขึ้นตามไปด้วย เช่น รถบังคับวิทยุ แป้งโด รถนั่งแบต ร้อยเชือก เครื่องดนตรี ตัวต่อ หรือชุดจำลองบทบาทสมมติ เป็นต้น

เพราะของเล่นเด็กมีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะต่างๆของเด็ก ดังนั้นครอบครัวจึงควรเลือกของเล่นเด็กให้เหมาะสมกับวัยเพื่อที่จะสามารถให้ของเล่นเหล่านั้นสามารถช่วยพัฒนาทักษะของเด็กได้อย่างเต็มที่ และที่สำคัญคือควรเลือกซื้อของเล่นเด็กที่มีคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน